Τεμάχιο τοποθέτησης σε κεραμοσκεπή K2 DH RF PA VARIO 2