ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Νέα
  • Νέα
  • Προτεινόμενα
PACKAGE 1A Materials Net Metering Single Phase 4.86 kWp - In Room
Κλείσιμο

ΠΑΚΕΤΟ 4  Υλικών Net Metering Τριφασικό 12.00 kWp  – Σε Κεραμίδι

9.113,20
ΠΑΚΕΤΟ 4  Υλικών Net Metering Τριφασικό 12.00 kWp  – Σε Κεραμίδι Φωτοβολταϊκό Πάνελ: Luxor ECO LINE HALF CELL M108 /
PACKAGE 1A Materials Net Metering Single Phase 4.86 kWp - In Room
Κλείσιμο

ΠΑΚΕΤΟ 3  Υλικών Net Metering Τριφασικό 10.00 kWp  – Σε Κεραμίδι

7.548,46
ΠΑΚΕΤΟ 3  Υλικών Net Metering Τριφασικό 10.00 kWp  – Σε Κεραμίδι Φωτοβολταϊκό Πάνελ: Luxor ECO LINE HALF CELL M108 /
PACKAGE 1A Materials Net Metering Single Phase 4.86 kWp - In Room
Κλείσιμο

ΠΑΚΕΤΟ 2  Υλικών Net Metering Τριφασικό  8.100 kWp  – Σε Κεραμίδι

6.398,31
ΠΑΚΕΤΟ 2  Υλικών Net Metering Τριφασικό  8.100 kWp  – Σε Κεραμίδι Φωτοβολταϊκό Πάνελ: Luxor ECO LINE HALF CELL M108 /
PACKAGE 1A Materials Net Metering Single Phase 4.86 kWp - In Room
Κλείσιμο

ΠΑΚΕΤΟ 1Β  Υλικών Net Metering Τριφασικό 4.86 kWp  – Σε Κεραμίδι

4.098,97
ΠΑΚΕΤΟ 1Β  Υλικών Net Metering Τριφασικό 4.86 kWp  – Σε Κεραμίδι Φωτοβολταϊκό Πάνελ: Luxor ECO LINE HALF CELL M108 /
PACKAGE 1A Materials Net Metering Single Phase 4.86 kWp - In Room
Κλείσιμο

ΠΑΚΕΤΟ 1Α  Υλικών Net Metering Μονοφασικό 4.86 kWp  – Σε Κεραμίδι

3.940,37
ΠΑΚΕΤΟ 1Α  Υλικών Net Metering Μονοφασικό 4.86 kWp  – Σε Κεραμίδι Φωτοβολταϊκό Πάνελ: Luxor ECO LINE HALF CELL M108 /
PACKAGE 1A Materials Net Metering Single Phase 4.86 kWp - In Room
Κλείσιμο

ΠΑΚΕΤΟ 4  Υλικών Net Metering Τριφασικό 12.00 kWp  – Σε Δώμα

10.514,60
ΠΑΚΕΤΟ 4  Υλικών Net Metering Τριφασικό 12.00 kWp  – Σε Δώμα  Φωτοβολταϊκό Πάνελ: Luxor ECO LINE HALF CELL M108 /
PACKAGE 1A Materials Net Metering Single Phase 4.86 kWp - In Room
Κλείσιμο

ΠΑΚΕΤΟ 3  Υλικών Net Metering Τριφασικό 10.00 kWp  – Σε Δώμα

8.669,57
ΠΑΚΕΤΟ 3  Υλικών Net Metering Τριφασικό 10.00 kWp  – Σε Δώμα Φωτοβολταϊκό Πάνελ: Luxor ECO LINE HALF CELL M108 /
PACKAGE 1A Materials Net Metering Single Phase 4.86 kWp - In Room
Κλείσιμο

ΠΑΚΕΤΟ 1Β Υλικών Net Metering Τριφασικό 4.86 kWp – Σε Δώμα

4.659,53
ΠΑΚΕΤΟ 1Β Υλικών Net Metering Τριφασικό 4.86 kWp – Σε Δώμα Φωτοβολταϊκό Πάνελ: Luxor ECO LINE HALF CELL M108 /