Προβολή όλων των 16 αποτελεσμάτων

UNIBAT Βαθείας Εκφόρτισης SOLAR ExC-T 2V-450Ah

157,02 SKU: 50-54-001
Βάρος 21 kg
Διαστάσεις 12,5 × 15,8 × 54,3 cm
Κατασκευαστής

UNIBAT Βαθείας Εκφόρτισης SOLAR ExC-T 2V-600Ah

195,08 SKU: 50-54-002
Βάρος 29 kg
Διαστάσεις 12,5 × 15,8 × 69,9 cm
Κατασκευαστής

UNIBAT Βαθείας Εκφόρτισης SOLAR ExC-T 2V-750Ah

218,87 SKU: 50-54-006
Βάρος 38 kg
Διαστάσεις 17,3 × 15,8 × 69,9 cm
Κατασκευαστής

UNIBAT Βαθείας Εκφόρτισης SOLAR ExC-T 2V-900Ah

266,45 SKU: 50-54-007
Βάρος 41 kg
Διαστάσεις 17,3 × 15,8 × 69,9 cm
Κατασκευαστής

UNIBAT Βαθείας Εκφόρτισης SOLAR ExC-T 2V-1050Ah

309,75 SKU: 50-54-003
Βάρος 51 kg
Διαστάσεις 20,5 × 15,8 × 75,3 cm
Κατασκευαστής

UNIBAT Βαθείας Εκφόρτισης SOLAR ExC-T 2V-1200Ah

347,34 SKU: 50-54-012
Βάρος 53 kg
Διαστάσεις 20,5 × 15,8 × 75,3 cm
Κατασκευαστής

UNIBAT Βαθείας Εκφόρτισης SOLAR ExC-T 2V-1350Ah

399,68 SKU: 50-54-013
Βάρος 67 kg
Διαστάσεις 41,6 × 17,1 × 53,5 cm
Κατασκευαστής

UNIBAT SOLAR ExC-T MODULES 450 – 6V

471,05 SKU: 50-54-016
Βάρος 71,25 kg
Διαστάσεις 70 × 15,7 × 55,4 cm
Κατασκευαστής

UNIBAT Βαθείας Εκφόρτισης SOLAR ExC-T 2V-1500Ah

480,56 SKU: 50-54-014
Βάρος 72 kg
Διαστάσεις 41,6 × 17,1 × 53,5 cm
Κατασκευαστής

UNIBAT SOLAR ExC-T MODULES 600 – 6V

585,24 SKU: 50-55-001
Βάρος 106 kg
Διαστάσεις 55,2 × 15,7 × 70,5 cm
Κατασκευαστής

UNIBAT SOLAR ExC-T MODULES 1050 – 4V

619,50 SKU: 50-54-010
Βάρος 121 kg
Διαστάσεις 38,7 × 23,7 × 75,5 cm
Κατασκευαστής

UNIBAT SOLAR ExC-T MODULES 750 – 6V

656,61 SKU: 50-54-011
Βάρος 125 kg
Διαστάσεις 55,2 × 20,5 × 70,5 cm
Κατασκευαστής

UNIBAT SOLAR ExC-T MODULES 1200 – 4V

694,68 SKU: 50-54-009
Βάρος 125 kg
Διαστάσεις 38,7 × 23,7 × 75,5 cm
Κατασκευαστής

UNIBAT SOLAR ExC-T MODULES 900 – 6V

799,35 SKU: 50-54-004
Βάρος 134 kg
Διαστάσεις 55,2 × 20,5 × 70,5 cm
Κατασκευαστής