Συσκευές PID

P.I.D.

To φαινόμενο Potential-Induced Degradation(P.I.D.) –  Πιθανής Επαγόμενης Υποβάθμισης είναι  μια ανεπιθύμητη ιδιότητα που χαρακτηρίζει τα φ/β πλαίσια και προκαλείται από ένα σύνολο αιτιών.

Το P.I.D. στα φωτοβολταϊκά πλαίσια  μπορεί να αναπτυχθεί πολύ γρήγορα και σε σύντομο χρονικό διάστημα να επηρεάσει την απόδοση έως 80%. Κατά συνέπεια προκαλείται μεγάλη πτώση των ετήσιων απολαβών από το φωτοβολταϊκό σύστημα, είτε πρόκειται για ανεξάρτητη παραγωγή είτε για συμψηφισμό.

Η AENAOS-SYSTEMS προσφέρει τις υπηρεσίες της όσον αφορά την  επισκόπηση – διάγνωση για το εν λόγω φαινόμενο P.I.D. στην  φ/β σας εγκατάσταση. Σε περίπτωση εντοπισμού του φαινομένου προτείνεται η εγκατάσταση καταλλήλων συσκευών διόρθωσης και αποκατάστασης της λειτουργίας .

Οι συσκευές αυτές ονομάζονται ANTI –PID  και η βασική τους λειτουργιά είναι να επαναφέρουν την απόδοση του συστήματος, αλλά και προστατεύουν το φ/β σύστημα εφεξής.  Το κόστος αγοράς και εγκατάστασης των συσκευών αυτών αποσβένει σε μερικούς μήνες αφού άμεσα έχουμε απτά αποτελέσματα.

Θα χαρούμε να σας δώσουμε παραπάνω πληροφορίες κατόπιν επικοινωνίας

Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων

Show sidebar
Συσκευή Αντιμετώπισης PID PV BOOSTER
Κλείσιμο

Συσκευή Αντιμετώπισης PID PV BOOSTER

450,00
PV BOOSTER(1 Inverter έως 30kW) ce-certification certificate-of-insurance certification-of-emc certification-of-safty datasheet-pv-booster declaration-of-compliance sma-compatibility
Συσκευή Αντιμετώπισης PID ( AntiPID04-1)
Κλείσιμο

Συσκευή Αντιμετώπισης PID ( AntiPID04-1)

549,99
AntiPID04-1 (1Inverter έως 70kW) Datasheet ANTIPID SMA Compatibility Declaration of Compliance Certification of Safty Certification of EMC Certificate of insurance
Συσκευή Αντιμετώπισης PID ( AntiPID04-1)
Κλείσιμο

Συσκευή Αντιμετώπισης PID ( AntiPID04-2)

599,99
AntiPID04-2 (2 Inverter έως 70kW)   Datasheet ANTIPID CE(RECOVERY BOX04) SMA Compatibility Declaration of Compliance Certification of Safty Certification of
Συσκευή Αντιμετώπισης PID ( AntiPID04-1)
Κλείσιμο

Συσκευή Αντιμετώπισης PID ( AntiPID04-3)

650,00
AntiPID04-3 (3 Inverter έως 70kW)   Datasheet ANTIPID SMA Compatibility Declaration of Compliance Certification of Safty  Certification of EMC Certificate
Συσκευή Αντιμετώπισης PID ( AntiPID03-1)
Κλείσιμο

Συσκευή Αντιμετώπισης PID ( AntiPID03-1)

1.400,00
AntiPID03-1 (1 Inverter έως 1MW) Datasheet ANTIPID CE (RECOVERY BOX03)  CE CERTIFICATION Certificate of insurance Certification of EMC Certification of