Συσκευές PID
P.I.D.

To φαινόμενο Potential-Induced Degradation(P.I.D.) –  Πιθανής Επαγόμενης Υποβάθμισης είναι  μια ανεπιθύμητη ιδιότητα που χαρακτηρίζει τα φ/β πλαίσια και προκαλείται από ένα σύνολο αιτιών.

Το P.I.D. στα φωτοβολταϊκά πλαίσια  μπορεί να αναπτυχθεί πολύ γρήγορα και σε σύντομο χρονικό διάστημα να επηρεάσει την απόδοση έως 80%. Κατά συνέπεια προκαλείται μεγάλη πτώση των ετήσιων απολαβών από το φωτοβολταϊκό σύστημα, είτε πρόκειται για ανεξάρτητη παραγωγή είτε για συμψηφισμό.

Η AENAOS προσφέρει τις υπηρεσίες της όσον αφορά την  επισκόπηση – διάγνωση για το εν λόγω φαινόμενο P.I.D. στην  φ/β σας εγκατάσταση. Σε περίπτωση εντοπισμού του φαινομένου προτείνεται η εγκατάσταση καταλλήλων συσκευών διόρθωσης και αποκατάστασης της λειτουργίας .

Οι συσκευές αυτές ονομάζονται ANTI –PID  και η βασική τους λειτουργιά είναι να επαναφέρουν την απόδοση του συστήματος, αλλά και προστατεύουν το φ/β σύστημα εφεξής.  Το κόστος αγοράς και εγκατάστασης των συσκευών αυτών αποσβένει σε μερικούς μήνες αφού άμεσα έχουμε απτά αποτελέσματα.

Θα χαρούμε να σας δώσουμε παραπάνω πληροφορίες κατόπιν επικοινωνίας

Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων

Συσκευή Αντιμετώπισης PID PV BOOSTER

399,00 SKU: 20-31-004
Βάρος 2 kg
Διαστάσεις 26 × 24 × 7,6 cm
Κατασκευαστής

Συσκευή Αντιμετώπισης PID ( AntiPID04-1)

699,00 SKU: 20-31-001
Βάρος 6 kg
Διαστάσεις 36 × 26 × 10,3 cm
Κατασκευαστής

Συσκευή Αντιμετώπισης PID ( AntiPID04-2)

725,00 SKU: 20-31-002
Βάρος 6 kg
Διαστάσεις 36 × 26 × 10,3 cm
Κατασκευαστής

Συσκευή Αντιμετώπισης PID ( AntiPID04-3)

755,00 SKU: 20-31-003
Βάρος 6 kg
Διαστάσεις 36 × 26 × 10,3 cm
Κατασκευαστής

Συσκευή Αντιμετώπισης PID ( AntiPID03-1)

1.650,00 SKU: 20-31-007
Βάρος 6 kg
Διαστάσεις 36 × 26 × 10,3 cm
Κατασκευαστής