Μετατροπείς (Inverters)
Ο μετατροπέας inverter (για φωτοβολταικά, αυτόνομα, υβριδικά συστήματα) είναι η ηλεκτρονική συσκευή που μετατρέπει τη συνεχή τάση της μπαταρίας σε εναλλασσόμενη τάση 220-230 Volt 50Hz.
Ένας inverter (για φωτοβολταικά, αυτόνομα, υβριδικά συστήματα) χαρακτηρίζεται από:
Τάση εισόδου: 12Volt 24Volt 48Volt.
Τάση εξόδου για Ελλάδα 220-230Volt 50Hz.

Αξεσουάρ On-grid Inverter (21)

Αυτόνομα (Off-Grid) (77)

Διασυνδεδεμένα ή Δικτύου (On-grid) (78)

Αξεσουάρ Inverter (Off Grid) (21)