Μπαταρίες Βαθιάς Εκφόρτισης & VRLA 

Στοιχεία Μπαταριών 2V (41)

Μπαταρίες Κλειστού Τύπου AGM Γενικής Χρήσης (40)

Στοιχειά Μπαταριών Ανοιχτού Τύπου (1)

Μπαταρίες Κλειστού Τύπου GEL (4)

Μπαταρίες Κλειστού Τύπου AGM Βαθιάς Εκφόρτισης (15)