Μπαταρίες Βαθιάς Εκφόρτισης & VRLA 

Στοιχεία Μπαταριών 2V (50)

Μπαταρίες Κλειστού Τύπου AGM Γενικής Χρήσης (38)

Στοιχειά Μπαταριών Ανοιχτού Τύπου (1)

Μπαταρίες Κλειστού Τύπου GEL (3)

Μπαταρίες Κλειστού Τύπου AGM Βαθιάς Εκφόρτισης (13)