ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ-Β ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ 2ΠΛΟΥ LANDSCAPE C