Ψηφιακό όργανο για τους ρυθμιστές φόρτισης EPIPDB – COM MT-1 B