Επισκευές On-Grid Inverter

Βασική προϋπόθεση για την απόδοση του φωτοβολταϊκού σας συστήματος είναι η σωστή λειτουργία του και κατά συνέπεια των inverters που αποτελούν το βασικότερο κομμάτι τους. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε πολλές περιπτώσεις όπου από την μια έχουμε είτε ακραία καιρικά φαινόμενα τον χειμώνα, είτε υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, καθώς και σφάλματα του δικτύου, προκαλούν συχνά αστοχίες στην ομαλή λειτουργία τους που επιφέρουν φθορά εσωτερικών στοιχείων Εμείς είμαστε εδώ με  το εξειδικευμένο τεχνικό  προσωπικό μας, την τεχνογνωσία και την εμπειρία  στις επισκευές inverter δικτύου άμεσα και οικονομικά , ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια των εσόδων σας.

Άμεσος έλεγχος και ενημέρωση  για την κατάσταση της συσκευής σας και το κόστος της επισκευής της.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών  επισκευής γίνετε έλεγχος σωστής λειτουργίας και απόδοσης του inverter σας.

Αναλαμβάνουμε την επισκευή οποιουδήποτε inverter προσφέροντας άμεσες λύσεις, χαμηλό κόστος και εξαιρετική ποιότητα υπηρεσίας με τις ανάλογες εγγυήσεις.

Όροι Επισκευής On Grid Inverter

 • Η AENAOSHOP δεν φέρει ευθύνη αν κατά την επισκευή θιχτεί η εγγύηση του προϊόντος (εφόσον είναι σε ισχύ), καθώς ο έλεγχος της συσκευής προϋποθέτει το άνοιγμά της.
 • Η AENAOSHOP θα εκτελέσει Έλεγχο στην συσκευή για τον εντοπισμό του προβλήματος και θα ενημερώσει τον πελάτη σχετικά με το κόστος της επισκευής.
 • Σε περίπτωση μη αποδοχής της πρότασης επισκευής, ο πελάτης επιβαρύνεται με το Ελάχιστο Κόστος Ελέγχου το οποίο έχει ήδη προσυμφωνήσει –  προπληρώσει.
 • Ο πελάτης παραλαμβάνει την επισκευασμένη συσκευή μόνο μετά από την εξόφληση .
 • Ο χρόνος παράδοσης , εκτός ανωτέρας βίας, είναι μικρότερος ίσος των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής στα καταστήματα μας.

 

Όροι Εγγύησης Επισκευής

 • Παρέχεται 6 μήνες εγγύηση για την επισκευή. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού.
 • Το αυτοκόλλητο εγγύησης θα πρέπει να είναι άθικτο και αμετάβλητο στην συσκευή για να είναι έγκυρη η εγγύηση επισκευής.
 • Η εγγύηση επισκευής καλύπτει μόνο το μέρος ή τα μέρη της συσκευής που έγινε επιδιόρθωση
 • Στη περίπτωση επιστροφής της συσκευής με διαφορετικό σύμπτωμα, θεωρείται νέα παραλαβή με την διαφορά ότι παρέχεται έκπτωση 15 % στο συνολικό κόστος .
 • Στη περίπτωση μη λειτουργίας της συσκευής μετά από επισκευή και εφόσον τεκμηριωμένα διαπιστωθεί ότι το πρόβλημα οφείλεται σε εσφαλμένη επισκευή από την AENAOSHOP, τότε η τελευταία αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων αυτής και σε καμία περίπτωση δεν προβαίνει σε επιστροφή χρημάτων.

 

Η Εγγύηση Επισκευής ΔΕΝ Καλύπτει:

 • Τα έξοδα εγκατάστασης, απεγκατάστασης, απώλεια ενέργειας σε μεταφοράς σε οποιαδήποτε περίπτωση.
 • Βλάβες που προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, χτύπημα, πτώση, λάθος σύνδεση, πυρκαγιά, κεραυνικό πλήγμα, υπέρταση, υγρασία, ακραία καιρικά φαινόμενα.
 • Τροποποιήσεις επεμβάσεις από εξωτερικούς παράγοντες, ανάποδη πολικότητα στην τροφοδοσία της συσκευής, μεγαλύτερη τάση ή βραχυκύκλωμα.

 

Κατά την παραλαβή:

 • Συμπληρώνεται σχετική φόρμα παραλαβής.

 

* Προτεινόμενα brand name μηχανημάτων, όπου οι παραπάνω παροχές μας ανταποκρίνονται στους χρόνους ταχύτητας και πλήρως επισκευής, Platinum, SMA, Kostal, REFUsol, SIEMENS, Carlo Gavvazi, φυσικά παρέχουμε και σε όλα τα υπόλοιπα μηχανήματα τις ανωτέρω υπηρεσίες αλλά οι χρόνοι απόκρισης, δεν ανταποκρίνονται στους ανωτέρω χρόνους.